Insynslista 29 april

CDON - Elfversson, Birgitta,
   Annan befattning
   2013-04-25, +4.000 aktier

Cision - Andersson, Hans-Erik,
   Styrelseledamot
   2013-04-24, +2.000 aktier

Concentric - Woolley, David,
   Vd
   2013-04-25, +12.500 aktier

Concentric - Bessant, David,
   Annan befattning
   2013-04-25, +3.000 aktier

DGC - Stjernfelt, Crister,
   Styrelseledamot
   2013-04-26, +2.000 aktier

Diamyd Medical - Essen-Möller, Anders,
   Styrelseledamot
   2013-04-26, -1.000 B-aktier
   2013-04-26, -157.843 B-aktier
   2013-04-25, -100.000 B-aktier
   2013-04-24, -100.000 B-aktier
   2013-04-23, -104.382 B-aktier
   2013-04-23, -100.000 B-aktier

H&M - Danzer, Mats,
   Annan befattning
   2013-04-26, -3.000 B-aktier

IFS - Nilsson, Bengt,
   Styrelseledamot, annan befattning, större innehavare
   Jur person, 2013-04-25, -11.882 B-aktier

Investor - Hedengran, Petra,
   Annan befattning
   2013-04-26, +125 A-aktier

MTG - Madsen, Jörgen,
   Vd
   Tilldelning, 2013-04-23, +1.263 B-aktier
   Försäljning, 2013-04-23, -607 B-aktier

NSP Holding - Hedman, Henrik,
   Större innehavare
   2013-04-26, -7.000 B-aktier

Nordnet - Nathanson, Simon,
   Styrelseledamot
   2013-04-26, +3.000 B-aktier

Profilgruppen - Schön, Peter,
   Annan befattn dotterbolag
   2013-04-24, +2.100 B-aktier

Sensys - Ödman, Claes,
   Styrelseledamot
   2013-04-26, -50.000 aktier

Sigma - Olofsson, Dan,
   Styrelseledamot, större innehavare
   Jur person, 2013-04-25, +12.182 B-aktier
   Jur person, 2013-04-23, +4.985 B-aktier
   (Avser budgivaren Danirs innehav)

Skistar - Paulsson, Mats,
   Styrelseledamot, större innehavare
   Jur person, 2013-04-23, 5000 Aktie B

Swedbank - Elfstrand, Björn,
   Annan befattning
   2013-04-24, +1.000 A-aktier

Tele2 - Granryd, Mats,
   VD
   Tilldelning, 2013-04-26, +69.755 B-aktier
   Försäljning, 2013-04-26, -61.755 B-aktier

0 kommentarer:

Copyright © 2013 Kampen mot index - Ekonomiblogg om Aktier, sparande och ekonomi