Förändring i portföljen

Sålde precis hela mitt innehav i Panaxia Security.

Säkerhetsföretaget Panaxia Security redovisar ett resultat efter skatt på -23,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2010 (-13,1), motsvarande -0:07 kronor per aktie (-0:04).

0 kommentarer:

Copyright © 2013 Kampen mot index - Ekonomiblogg om Aktier, sparande och ekonomi