Warren Buffetts sämsta affär

I senaste brevet till sina aktieägare skriver Warren Buffett om vilket som är Berkshire Hathaways sämsta investering.


Läs brevet här


Läst di.se artikel om det här

0 kommentarer:

Copyright © 2013 Kampen mot index - Ekonomiblogg om Aktier, sparande och ekonomi