PPM avvecklas vid årsskiftet

"Regeringen tog i dag det formella beslutet att avveckla Premiepensionsmyndigheten PPM.

Vid årsskiftet bildas den nya Pensionsmyndigheten där nuvarande PPM:s verksamhet kommer att ingå. Dessutom kommer Försäkringskassans pensionsrelaterade verksamhet flyttas över till den nya myndigheten..."läs mer

0 kommentarer:

Copyright © 2013 Kampen mot index - Ekonomiblogg om Aktier, sparande och ekonomi